Privacy policy

Privacy statement Sportpaleishoogeveen.nl

Alle gegevens die door sportpaleishoogeveen.nl worden verzameld, zullen zeer vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. De informatie die u aan sportpaleishoogeveen.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Wanneer u aan heeft gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunt u benaderd worden door sportpaleishoogeveen.nl. Er wordt in de mail altijd de mogelijkheid geboden de nieuwsbrief op te zeggen.

Het is mogelijk dat er links worden geplaatst op deze website naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites. Wanneer u nog vragen heeft over de privacy kunt u altijd contact opnemen met info@sportpaleishoogeveen.nl

Artikel 1 – Algemeen

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres) worden door u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij zijn op grond van voornoemde wet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De navolgende artikelen informeren u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring ziet enkel op deze website en niet op eventuele websites van derden waar wij naar toe linken.

Artikel 2 – Klantinformatie

(1) Uw persoonsgegevens, voor zover deze voor het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst zijn verkregen, worden uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt. Zo moeten bijvoorbeeld uw naam en adres gegevens aan de leveranciers worden verstrekt.

(2) Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder wettelijke grondslag of verplichting worden uw gegevens niet aan derden verstrekt met als enige uitzondering derde partijen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 3 – Rechten

U heeft ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie van uw verzamelde gegevens. U kunt een verzoek hiertoe indienen via mail: info@schlossermotorservice.nl

Artikel 4 – Webanalyse met Google Analytics

Deze website maakt met uw toestemming gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

De verkrijging en verwerking van uw IP-adres door Google Analytics, kunt u ten alle tijden voor toekomstige verkrijging en verwerking blokkeren.

Artikel 5 – Informatie over cookies

(1) Voor het verbeteren van onze website, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst) bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Sommige cookies, zogenaamde sessie cookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd. Andere cookies, de zogenaamde permanente/ tracking cookies, worden met uw toestemming door uw browser blijvend op uw computer opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek en kunnen er bijvoorbeeld gepersonaliseerd reclameboodschappen worden getoond.

(2) U kunt uw browser vooraf zo instellen dat u cookies blokkeert. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert terwijl u deze bezoekt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Sportpaleis Hoogeveen doet er alles aan om ongelukken te voorkomen, echter is het goed om te weten dat er bij elke sportactiviteit risico’s aanwezig zijn.

Voorwaarden

  1. De deelnemer neemt vrijwillig en op eigen risico deel aan de activiteiten
  2. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en geen alcohol en/of drugs genuttigd te hebben voor aanvang en tijdens de activiteiten. Indien ze hier niet aan voldoen kunnen ze niet deelnemen aan onze sportactiviteiten
  3. De instructies van het personeel van Sportpaleis Hoogeveen dienen ten alle tijden opgevolgd te worden
  4. De deelnemer is op de hoogte van de mogelijke gevaren/risico’s die sportactiviteiten met zich mee kunnen brengen. Hij/zij zal zichzelf dus niet moeten overschatten van eigen vermogens of het negeren van instructies
  5. De deelnemer begrijpt dat Sportpaleis Hoogeveen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade en/of letsel aan persoonlijke eigendommen of zichzelf
  6. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen- en/of reisverzekering af te sluiten. Sportpaleis Hoogeveen aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis- en/of reisverzekering.
  7. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Sportpaleis Hoogeveen leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Sportpaleis Hoogeveen gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
  8. Indien deelnemer onder de 18 jaar is, heeft zijn/haar voogd/ouder(s) akkoord gegeven om deel te nemen volgens bovenstaande voorwaarden
Scroll naar boven